Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige vreemde taalontwikkeling de ontwikkeling van de moedertaal stimuleert. Kinderen van de Fontein krijgen daarom een uur Engelse les per week. We merken bovendien dat kinderen het heel leuk en “gewoon” vinden om Engels te gebruiken. Doordat ze het met de paplepel ingegoten krijgen, kunnen kinderen ook een goed taalgevoel ontwikkelen.

We vullen deze lessen op heel speelse wijze in. Zo leren kinderen spelenderwijs steeds meer Engelse woorden gebruiken. De methode ‘Join In’ helpt ons hierbij.

Early Bird certificaat

De Fontein is één van ruim dertig scholen in Nederland die Early Bird gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die zijn opgesteld in samenwerking met het ministerie en het Europees Platform. De Engelse taalles vormt een uitbreiding op ons reguliere lesaanbod en gaat niet ten koste van andere ontwikkelingsgebieden binnen het onderwijsaanbod. Voor meer informatie zie https://www.earlybirdie.nl.

Wereldburgerschap

Het beheersen van meerdere talen draagt bij aan wereldburgerschap. En het bevordert sociaal initiatief en intercultureel begrip. Eerder starten met het aanleren van de Engelse taal is dan ook een cadeautje dat we onze kinderen meegeven. Vanwege ons taalprofiel zijn er geregeld kinderen die vanuit het buitenland de Fontein bezoeken. Zij leren ons beter Engels spreken en wij leren hen weer beter Nederlands. Ook hebben kinderen contact met scholen in het buitenland. Zo leren zij hun vaardigheden betekenisvol oefenen!