Hier vind je allerlei beleidsstukken die betrekking hebben op ons kindcentrum. Ook de laatste rapporten van de onderwijsinspectie en de GGD vind je via deze pagina.

Protocol Mobiele telefoon / smartwatches

Verlofformulier

GGD rapport KDV-PSG

GGD rapport BSO

Pedagogisch werkplan

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Statuut Kindcentrumraad

Toelating, schorsing en verwijdering

Voorkomen van lesuitval

Klachtenregeling Stichting Archipel