Niet alleen de samenleving verandert. Ook de kinderen die in onze samenleving opgroeien zijn anders dan de generatie vóór hen: ze communiceren anders en zoeken en krijgen informatie langs andere wegen.

Helder denken

Het is belangrijk dat wij met ons onderwijs aansluiten bij die ontwikkelingen en we ons onderwijs minder richten op het overdragen van ‘pakketjes kennis’. Leerlingen moeten leren helder te denken: helder denken kan de overvloed aan kennis die over jonge mensen wordt uitgestort structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan pas oordelen.

Wie helder denkt kan:

  • Hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden
  • Is op de hoede voor denkfouten
  • Staat open voor nieuwe gezichtspunten
  • Is kritisch en creatief.

Dát is thinking for learning!

Leren kun je leren

T4L laat kinderen eigenaar worden van hun eigen leren en leerproces. Leren kun je leren en wordt zichtbaar en expliciet. In een betekenisvolle omgeving. Leerkrachten leren de taal, (thinking)tools en coöperatieve structuren om vaardigheden en talent bij leerlingen te ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van de ‘leerspieren’:

  • Kinderen leren beter en sneller, ook zwakke leerlingen.
  • Kinderen leren met meer plezier en betrokkenheid.
  • Kinderen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren.
  • Sociale en affectieve ontwikkeling van kinderen versnelt.

Hoe brengen we deze gedachten in de praktijk? 

Al vanaf groep 1 stimuleren onze leerkrachten de ontwikkeling van de ‘leerspieren’ door het inzetten van verschillende werkvormen in een omgeving waarin spelend en onderzoekend leren centraal staan. We laten dit bij een bezoek aan de Fontein graag in de praktijk zien.

Leerlingen worden door ons uitgedaagd om kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken, verbanden te leggen en na te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en groeien. We leren kinderen dat ze fouten mogen maken, want: ‘wie geen fouten maakt, maakt meestal niets!’ 

Ontwikkelgesprekken met kinderen

Thinking for learning nodigt kinderen uit om betekenis te verlenen aan het leren, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken en te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en ontwikkelen.

We praten ook met de kinderen over het ontwikkelen van hun leervermogen. We gebruiken daarbij ‘leerspieren’ als metafoor om het leren zichtbaar te maken. Deze gesprekken zijn 3 x per jaar en ouders krijgen van hun kind een terugkoppeling tijdens de ouderavonden.

Over leren van kinderen…

10% van wat we lezen

20% van wat we horen

30% van wat we zien

50% van wat we horen en zien

70% van wat we met anderen bespreken

80% van wat we evalueren en nabespreken

90% van wat we anderen uitleggen.