BSO op de Fontein 52 weken open

Op Kindcentrum de Fontein hebben we een eigen BSO-groep, gewoon in het gebouw van de Fontein. Kinderen kunnen dus ook na schooltijd, in hun vertrouwde omgeving, een fijne tijd hebben in onze buitenschoolse opvang.

Heb je buitenschoolse opvang nodig voor je kind dan kies je uiteraard zelf de locatie. Dat kan binnen de Fontein maar ook op een andere geschikte plek. We vinden het belangrijk om dat te benadrukken. Kies vooral de BSO die goed voelt voor jou en je kind.

Geen winstoogmerk

Onze BSO wordt georganiseerd door Stichting Archipel Kinderopvang, onderdeel van onze bovenschoolse stichting Archipel. Onze kinderopvangstichting heeft geen winstoogmerk en biedt alleen kinderopvang aan in de scholen en kindcentra van Archipel. Archipel Kinderopvang hanteert een flexibel ruilbeleid en biedt verschillende contractmogelijkheden.

Praktische informatie

De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is in principe geopend op alle schooldagen in het hele jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn feestdagen en studiedagen. De BSO is onderdeel van de Fontein en hanteert dezelfde school- en vakantieweken die vallen onder basisonderwijs ‘midden’ Nederland. Onderaan deze pagina vindt u de button 'Bereken je kosten'. Via de link naar onze rekentool kunt u de nettokosten voor de kinderopvang berekenen.

Openingstijden BSO

De buitenschoolse opvang van de Fontein is op dit moment geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 uur tot 18.15 uur. Hierin maken we onderscheid tussen voorschoolse opvang (VSO), en buitenschoolse opvang (BSO). Wij hebben één eindtijd binnen de BSO: 18.15 uur. U mag uw kind uiteraard eerder ophalen.

BSO tijdens de vakantie

Tijdens vakanties sluiten we aan bij de BSO van Kindcentrum De Plotter. De BSO is hier in de vakanties geopend vanaf 08.00 uur, waarbij u kunt kiezen tussen twee verschillende eindtijden, namelijk 17.30 uur of 18.30 uur. De verschillende mogelijkheden, voor het aantal gewenste weken (zie: contractvormen) en de gewenste eindtijd, zijn verdeeld in verschillende producten.

Producten

VSO - Ma, di, do, vrij 07.30 - 08.30 uur
BSO - Ma, di, do 15.15 - 18.15 uur
Vakantie BSO - Ma, di, do 08.00 - 17.30/18.30 uur

Contractvormen

Je kunt kiezen voor een 40- of een 52-wekencontract. Als je voor 40 weken kiest dan maak je gebruik van buitenschoolse opvang in de schoolweken. Met een 52-wekencontract neem je alle schoolweken inclusief vakantieweken af. Uiteraard is het mogelijk om naast een 40 wekencontract, extra vakantiedagen af te nemen als de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor brengen wij het incidentele opvangtarief in rekening.

Als de BSO gesloten is voor een studiedag dan kan deze dag eventueel op een later moment ingehaald worden als de groepsgrootte dit toelaat en altijd in overleg met de pedagogisch medewerker. Dit is onderdeel van het ruilbeleid.

Tarieven

Via de link hieronder kunt u gebruik maken van onze rekentool waarmee u de nettokosten voor de kinderopvang kunt berekenen. Een heel gebruiksvriendelijke tool!

Wat kinderopvang kost, hangt af van uw persoonlijke situatie. Misschien heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Met onze rekentool heeft u snel inzicht in de netto kosten van de kinderopvang voor uw kind. U selecteert in de rekentool onze locatie en per kind het soort kinderopvang en de dagen.

Uitleg over het aanvragen van kinderopvangtoeslag leest u op de pagina van de Belastingdienst.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de administratie van Archipel Kinderopvang. Zij helpen u graag verder (0575 – 596120 optie 1).  

Bereken je kosten 

Online inschrijven

Je kunt je kind via de button hieronder inschrijven voor onze BSO. Als het inschrijfformulier is ontvangen door Archipel Kinderopvang, ontvang je een bevestiging en is de inschrijving definitief. Bij inschrijvingen vóór 1 juni wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. Op inschrijvingen na 1 juni is wel inschrijfgeld van toepassing.

KOVnet: onze digitale omgeving

Als de inschrijving definitief is, ontvang je een inlogcode van KOVnet, onze digitale omgeving. In deze omgeving kun je onder meer facturen inzien, contracten tekenen, informatie van je kind toevoegen, wijzigingen in opvang aanvragen en vakanties doorgeven. Je hebt toegang tot KOVnet via de website en via een gebruiksvriendelijke app voor de telefoon.

Ruilbeleid

De BSO heeft een flexibel ruilbeleid. Via KOVnet kunnen wijzigingen eenvoudig doorgegeven worden, bijvoorbeeld als je een dagje toch wel of geen BSO nodig hebt. De mogelijkheden tot ruilen zijn afhankelijk van de groepsgrootte op dat moment.

Inschrijven 

GGD Inspectierapport - BSO

Veiligheidsplan

Pedagogisch werkplan