Visie en Missie

Denk, Lach, Wil, Doe, Probeer, Leer en Verwonder
Een samenleving met mensen die openstaan voor nieuwe ideeën, zelf nieuwe ideeën kunnen vormen en denken in oplossingen, kritisch en creatief zijn. Mensen die zich wíllen blijven ontwikkelen, zelfstandig en met elkaar. De kinderen van nu vormen de samenleving van straks. Als een sprankelende Fontein, die bruist en waar we ons prettig in voelen.

Alleen als kinderen lekker in hun vel zitten, kunnen ze zich ontwikkelen. Daarom is het welzijn van het kind het startpunt van het onderwijs bij de Fontein. En onderwijs bestaat niet alleen uit het aanleren van kennis en vaardigheden. Maar ook uit het stimuleren om kennis en vaardigheden te wíllen leren en een leven lang te gebruiken. Zo hebben “onze” kinderen bij het verlaten van de basisschool een goede basis, een zak vol bagage, met zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden, om te kunnen functioneren in de samenleving van straks. 

Zo maken we van onze visie werkelijkheid

Kennis, én de wil en de vaardigheid om deze kennis te duiden en opnieuw te gebruiken, staan in ons onderwijs centraal. Het kunnen bedenken van oplossingen voor nieuwe problemen hoort daarbij. Dat leer je niet alleen door je te richten op kennis, maar ook door het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden en een goede leer- en werkhouding.

Wij vinden het daarom erg belangrijk dat kinderen kritisch leren denken. En dat kun je leren! Kinderen leren informatie, kennis en ideeën structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan pas een onderbouwde mening vormen en kennis toepassen. Wie kritisch denkt, kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op zijn of haar hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten, is kritisch en creatief.

Daarom besteden we in onze lessen veel aandacht aan het ontwikkelen van de vaardigheden om samen te werken, informatie te verwerken, een mening te vormen, onderzoek te doen, creativiteit en zinvolle evaluaties.  De mogelijkheden van “Thinking for Learning” -een uit Engeland afkomstig onderwijsconcept dat is gebaseerd op best practices uit het onderwijs in heel Europa-, helpen ons daarbij. 

Een belangrijke voorwaarde om deze vaardigheden te ontwikkelen, is kennis van taal. Een goede taalbeheersing in woord en geschrift geeft kinderen het zelfvertrouwen om zich goed te kunnen uitdrukken. De Fontein heeft daarom een taalprofiel, waarmee kinderen worden ondergedompeld in de Nederlandse én Engelse taal.