De Ouderraad (O.R.) ondersteunt veel van de activiteiten van de school zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, Koningspelen en het afscheid van groep 8. Daarnaast onderhoudt zij het schoolplein en de speeltoestellen. De O.R. neemt daarbij (een deel van) de kosten en de organisatie voor haar rekening en biedt daarnaast de praktische hand. Er wordt op regelmatige basis vergaderd.

De ouderraad bestaat uit zowel ouders als een afvaardiging van de leerkrachten.

Om de verschillende activiteiten en het onderhouden van het schoolplein te bekostigen wordt jaarlijks van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Momenteel bedraagt deze bijdrage € 22,50 per kind.

Leden ouderraad

Vanuit de ouders:

  • Bauke Rouwhordt
  • Maud Bruggeman
  • Ilona Molenkamp
  • Emel Sahan
  • Mandy Vredenburg
  • Vivian Vreeman-Broekhaar
  • Claudia Rense (Voorzitter en Penningmeester)

Namens het team:

  • Wendy Itjang
  • Marleen van Hall

Voor al onze vrijwillige werkzaamheden en activiteiten zijn we nog op zoek naar versterking van ons team, lijkt je dit leuk meld je dan aan bij de voorzitter of via or.kcdefontein@archipelprimair.nl